Proposisjoner

Proposisjoner og diverse informasjon

Her vises en liste over proposisjoner og annen informasjon gjeldene løp i Norge og Skandinavia. Nyttig informasjon til de som planlegger start...  Les mer

Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge: Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin...  Les mer

Anmeldelser, vekt-,start- og resultatlister

Her legges anmeldelseslister, vektlister og startlister ut så for de er klare. Nye lister til storløp legges ut en dag eller to etter anmeldelsesfr...  Les mer