Oversikt over hingster i norsk avlstjeneste

Disse hingstene står i avlen i Norge i 2023

Klikk på navnet for mer informasjon om hingsten.

Caprioli (GB) - Hingsteholder: Arne O Karlsen Email karsom@online.no

Mutajally(GB) - Hingsteholder: Knut O Arnesen. Email knutoarn@online.no

Nordic Defense (FR) Hingsteholder: Åge Mathisen. Email aagemathisen@gmail.com

Quarterback (GER)Hingsteholder: GIna Mathinsen. Email ginkma@online.no

Skal din hingst benyttes til avl i  - husk å sende inn søknad om bedekningstillatelse før hver bedekningssesong sammen med bekreftelse på negativt resutlat på ny CEM prøve.

Søknad sendes på mail til marianne.ek@norskgalopp.no eller med post til

Marianne Ek, Postboks 134, 1332 Østerås.

Du finner søknadsskjema samt lisenssøknader, registrering av eierskap og hest og de fleste andre skjemaer på disse sidene - Skjema 

Caprioli.pdf
Quarterback-informasjon.pdf